Σε συνέχεια της δημοσίευσης της Συμπληρωματικής Προκήρυξης για το Σχέδιο 2022, για τη δράση ‘Κινητικότητα φοιτητών με σκοπό την Πρακτική Άσκηση’ η Δ/νση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων θα πραγματοποίηση Ενημερωτικής Συνάντησης – Παρουσίασης (Info-Day) για το πρόγραμμα Erasmus+, την Τετάρτη, 11/01/2023 και ώρα 12.00-14.00, στην Αίθουσα Τελετών ‘Γ. Μυλωνάς’, και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φοιτητές να την παρακολουθήσουν διά ζώσης.

(σημειώνεται ότι η συνάντηση δεν θα επαναληφθεί και δεν θα μεταδοθεί εξ’αποστάσεως).

Υποσημείωση: η παραπάνω ενημέρωση διοργανώνεται από το Κεντρικό Γραφείο Erasmus του Ιδρύματος. Για το Τμήμα Νοσηλευτικής υπάρχει και άλλη προγραμματισμένη ενημέρωση για της 13 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14:00 στην Αίθουσα 1.1.

en_USEN
Skip to content
Share via
Copy link
Powered by Social Snap