Το Πρόγραμμα Σπουδών

Η βασική φιλοσοφία και η γενική δομή του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εμπεριέχει την ενοποίηση σύγχρονων νοσηλευτικών θεωριών και θεωριών φροντίδας με επιτηδευμένη πράξη, ώστε να υποστηριχθούν και να υποβοηθηθούν οι φοιτητές/τριες, να εξελιχθούν από μαθητευόμενους σε αυτόνομους επιστήμονες Νοσηλευτές, κατάλληλους για την άσκηση του Νοσηλευτικού επαγγέλματος.

Πυρήνας του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι η φροντίδα. Βασική θέση μας είναι ότι η φροντίδα δεν είναι έμφυτο χαρακτηριστικό, αλλά ενέχει, και απαιτεί γνώσεις και δεξιότητες που μαθαίνονται και καλλιεργούνται μέσα από τη συστηματική και επιτηδευμένη διδακτική διαδικασία. Η οντολογική θέση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι ότι η επιστημονική νοσηλευτική φροντίδα έχει την ικανότητα να βελτιώνει την κοινωνική, ψυχική και φυσική ευεξία των ατόμων που έχουν ανάγκη από φροντίδα. Επιπλέον, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος μας βασίζεται στην όξυνση των ικανοτήτων αναλυτικής σκέψης, στην υποστήριξη δημιουργίας ανοιχτού μυαλού, και στην καλλιέργια σεβασμού στην ανθρώπινη αξία και στη μοναδικότητα του ατόμου.

Τα συστατικά που ενημερώνουν το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής είναι η μεγάλης, μεσαίας και μικρής εμβέλειας θεωρίες νοσηλευτικής, καθώς και η αναστοχαστική (reflective) σκέψη και πρακτική. Το Πρόγραμμα Σπουδών εμπεριέχει θεωρητική διδασκαλία/ κατάρτιση και εργαστηριακή/ κλινική εκπαίδευση που ακολουθείται από συστηματική αξιολόγηση, καθώς και από αυτο-κατευθυνόμενη μάθηση και αυτο-αξιολόγηση από τους φοιτητές/τριες. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει δόμη και συνέπεια που εξασφαλίζουν την αξιοπιστία του, καθώς και ικανοποιητικού βαθμού ευελιξίας, ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε φοιτητή/τριας.

Δείτε το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών εδώ

en_USEN
Skip to content
Share via
Copy link
Powered by Social Snap