Κατά τις ημέρες της 1ης Πανηπειρωτικής Επιστημονικής Συνάντηση Νοσηλευτών κατά της 4 και 5 Δεκεμβρίου 2023:

  • Tα θεωρητικά μαθήματα δεν θα πραγματοποιηθούν. 
  • Τα εργαστηριακά μαθήματα που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του τμήματος δεν θα πραγματοποιηθούν αλλά οι φοιτητές που τα παρακολουθούν θα πρέπει να συμμετέχουν στο συνέδριο και να προσκομίσουν το πρωτότυπο πιστοποιητικό παρακολούθησης στον διδάσκοντα του εργαστηρίου που παρακολουθούν για να έχουν παρουσία, ειδάλλως θα καταγραφεί ως απουσία
  • Η Κλινική άσκηση/ Άσκηση στις Δομές των εξαμήνων Γ, Ε & Ζ  θα πραγματοποιηθούν, ωστόσο οι φοιτητές/τριες θα έχουν τη επιλογή, αν επιθυμούν, να παρακολουθήσουν το συνέδριο και θα μπορούν να δικαιολογήσουν την απουσία τους προσκομίζοντας το πρωτότυπο πιστοποιητικό παρακολούθησης του συνεδρίου. 

Εκ μέρος της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής

en_USEN
Skip to content
Share via
Copy link
Powered by Social Snap