Στόχοι του Προγράμματος Erasmus

Το Πρόγραμμα Erasmus αποτελεί τη ναυαρχίδα των Προγραμμάτων εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενθάρρυνση της διασυνοριακής κινητικότητας εντός της Ευρώπης των φοιτητών. Στόχος του Προγράμματος είναι να καλλιεργηθεί μια πανευρωπαϊκή προσέγγιση της Ανώτατης Εκπαίδευσης με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας στην Ευρώπη και τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η μετακίνηση των φοιτητών σε άλλες χώρες και η έκθεσή τους σε άλλες κουλτούρες όχι μόνο εμπλουτίζει τη φοιτητική τους εμπειρία, αλλά συγχρόνως τους προετοιμάζει για έναν κόσμο εργασίας που απαιτεί ευελιξία και προσαρμοστικότητα, ενισχύοντας το εργατικό δυναμικό της Ευρώπης.

Οι φοιτητές ERASMUS μπορούν να πραγματοποιήσουν σπουδές σε Ιδρύματα Ανώτατης εκπαίδευσης (κατόχους Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus) σε ιδρύματα του εξωτερικού με τα οποία το ίδρυμά τους έχει υπογράψει διμερή συμφωνία ή/ και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, σχολεία, νοσοκομεία, ερευνητικά κέντρα ή άλλους οργανισμούς, από τρεις έως έξι μήνες.

Με αυτό τον τρόπο, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να ζήσουν στο εξωτερικό, να αποκτήσουν νέες εμπειρίες και να έρθουν σε επαφή με έναν διαφορετικό πολιτισμό από τον δικό τους. Οι περίοδοι αυτές αναγνωρίζονται στο πλαίσιο διαπανεπιστημιακών συμφωνιών μεταξύ των Ιδρυμάτων προέλευσης και υποδοχής. Τα ιδρύματα υποδοχής δεν χρεώνουν δίδακτρα στους εν λόγω σπουδαστές.

en_USEN
Skip to content
Share via
Copy link
Powered by Social Snap