Ενεργά Ερευνητικά Προγράμματα του Τμήματος Νοσηλευτικής:

1. Tίτλος Έργου:

Training the next generation of leaders to deliver innovations in dignified sustainable care systems for older people (INNOVATEDIGNITY) 

- χρηματοδοτούμενα από Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα από το Horizon 2020 (άξονας της Επιστημονικής Αριστείας, δράση Marie Sklodowska-Curie) - η συνολική χρηματοδότηση για 48 μήνες είναι 4,547,588.40 €,

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δρ. Στέφανος Μαντζούκας

Η Κοινοπραξία (Consortium) απαρτίζεται από: University of Brighton UK , Bournemouth University UK, Linneuniversitetet SE, Hoegskolan i Boras SE, Birmingham City University UK , TEI of Epirus EL , Nord Universitet NO , Physical Medicine and Rehabilitation Unit, University Hospital of Ioannina EL, Aarhus Universitet DK , Aalborg Universitet DK ,The Patients Association UK, Royal College of Nursing of the United Kingdom Royal Charter UK , Dansk Sygeplejerad Forening DK, Posifon AB SE, University of Chester UK, CLS Care Services Ltd UK, ÆldreSagen Hjørring DK, KareInn Limited UK

2. Tίτλος Έργου:

Intergenerational CONtact between studeNts and people with dEmentia through CreaTive education (iConnect)

- χρηματοδοτούμενα από Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα από το Erasmus ΚΑ2 - η συνολική χρηματοδότηση για 36 μήνες είναι 375,250.00 €,

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δρ. Στέφανος Μαντζούκας

Η Κοινοπραξία (Consortium) απαρτίζεται από: i) Stichting Nationaal Ouderenfonds (Ολλανδία), ii) Stichting Hogeschool Utrecht (Ολλανδία), iii) Lahti University of Applied Sciences (Φινλανδία), iv) University of Udine (Ιταλία), v) Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών,  

3. Tίτλος Έργου:

Competence of Nursing Students in Europe (COMPEUnurse)

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δρ. Στέφανος Μαντζούκας

Η Κοινοπραξία (Consortium) απαρτίζεται από: i) Martin Luther Universitat Halle-Wittenberg (Γερμανία), ii) Liverpool John Moores University (H.B.), iii) University of Klaipeda (Λιθουανία), iv) International University of Catalunya (Ισπανία), v) University of Ostrava (Τσεχία), vi) Unoversity of Udine (Ιταλία), vii) Lisbon School of Nursing (Πορτογαλία), viii) Escola Superior de Saude Universidade de Aveiro (Πορτογαλία), ix) University of Primorska (Σλοβενία), x) Comenius University (Σλοβενία), xi) Centro Universitario San Rafael-Nebrija Madrid (Ισπανία)  

4. Tίτλος Έργου:

Assessing Post-traumatic Stress Disorders (PTSD) and Complex Post-traumatic Stress Disorders (CPTSD) based on the new ICD-11 Trauma Questionnaire (ICD)

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δρ. Στέφανος Μαντζούκας

Η Κοινοπραξία (Consortium) απαρτίζεται από: i) Edinburgh Napier University (Σκωτία, Η.Β.), ii) NHS Lothian, Rivers Center for Traumatic Stress (Σκωτία, Η.Β.), iii) Ulster University (Βόρεια Ιρλανδία, Η.Β.), iv) National College of Ireland (Ιρλανδία), v) Psychology and Counselling Directorate, Cardiff and Vale University (Ουαλία, Η.Β.), vi) Cardiff University (Ουαλία, Η.Β.), vii) University College of London (Η.Β.), viii) New York University (Η.Π.Α.), ix) National Center for PTSD (Η.Π.Α.)

en_USEN
Skip to content
Share via
Copy link
Powered by Social Snap