ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΔΟΜΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΟΜΩΝ

Η κλινική άσκηση ή εκπαίδευση σε δομές θα ξεκινήσει την Δευτέρα 06/11/2023 και είναι ιδιαίτερα σημαντικό στα Ημερολόγια που έχουν αναρτηθεί να αναζητήσετε τις δομές στις οποίες θα εκπαιδευτείτε.

Επίσης, θα προτείναμε να βρίσκεστε στο χώρο της κλινικής εκπαίδευσής σας ένα τέταρτο νωρίτερα και να παρουσιαστείτε στον υπεύθυνο της δομής σας ή του Κλινικού Τμήματος. Σε αυτό το τέταρτο συμπληρώστε την παρουσία σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της κλινικής εκπαίδευσης (e-portfolio), ούτως ώστε ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός να ενημερωθεί ότι είστε παρόντες, αλλά και να βεβαιώσει την παρουσία σας.

Τέλος, θα επισημάνουμε την αναγκαιότητα του σεβασμού και της συμμόρφωσής σας στους κανόνες της δομής ή του Κλινικού Τμήματος.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε, παρακαλούμε θερμά, να ενημερώσετε τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς της κλινικής σας εκπαίδευσης ή τους ακαδημαϊκούς επόπτες.

Εκ μέρους

Των Υπευθύνων Κλινικής Εκπαίδευσης και Εποπτείας

 

en_USEN
Skip to content
Share via
Copy link
Powered by Social Snap