Μηνιαία επιχορήγηση για φοιτητές Erasmus (Studentship & Traineeship)

KINHTIKOTHTA ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής:

KINHTIKOTHTA ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για πρακτική άσκηση καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής:

en_USEN
Skip to content
Share via
Copy link
Powered by Social Snap