Προϋποθεσεις για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus

  1. Να είστε τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών
  2. Να έχετε με επιτυχία εξεταστεί στο μεγαλύτερο μέρος των μαθημάτων σας
  3. Να αποδεικνύεται ότι γνωρίζεται Αγγλικά σε ικανοποιητικό επίπεδο (επίπεδο Lower)
  4. Να μην είστε μεγαλύτερο από Ζ’ εξάμηνο (έως και Ζ’ εξάμηνο)
  5. Να είστε διατιθέμενοι να εργαστείτε και να μάθετε σε Διεθνές περιβάλλον και να είστε δεκτικοί στη διαφορετικότητα και πολύ-πολιτισμικότητα


  6. * Παρακαλώ για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την σχετική ιστοσελίδα http://erasmus.uoi.gr/ και ασφαλώς μπορείτε να επικοινωνήστε με την Τμηματική Υπεύθυνη Erasmus, Δρ. Ελπινίκη Λαΐου (elaiou@uoi.gr , 2651050775)

en_USEN
Skip to content
Share via
Copy link
Powered by Social Snap