Το παρακάτω αφορά αποκλειστικά φοιτητές/τριες που έχουν κάνει εγγραφεί στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και παραμένουν στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (τους υπολοίπους δεν τους αφορά).

Αναφορικά με ερωτήματα φοιτητών/τριών που είναι ακόμη εγγεγραμμένοι στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, αν για τα επόμενα έτη θα συνεχίσει το Τμήμα να δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς/ες τους/τες φοιτητές/τριες  να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το ΠΕ πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και να λάβουν Πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της συγχώνευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (νόμος 4559/2018) «οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, έχουν τη δυνατότητα με αίτηση, που καταθέτουν στη γραμματεία του Τμήματος στο οποίο εντάσσονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με την παράγραφο 2, να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος Πανεπιστημίου και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης».

Επιπλέον, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο (4559/2018), άρθρο 5, παραγ. 6 (δείτε παρακάτω) «Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν μόνο το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι.»

Συνοπτικά το παραπάνω δηλώνει ότι φοιτητής/τρια που έχει υπερβεί τη διάρκεια σποδών (4 έτη) κατά επιπλέον 4 εξάμηνα (2 έτη), δηλ. συνολικά, αν υπερβαίνει τα 6 έτη σπουδών από την ημερομηνία εγγραφής του/της έχει μόνο το δικαίωμα να ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι. και σε προέκταση δεν μπορεί να παρακολουθήσει επιπλέον μαθήματα από το ΠΕ πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και να λάβει Πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Οι τελευταία φορά που φοιτητές/τριες έκαναν εγγραφεί στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ήταν το ακαδ. έτος 2018-19, δηλ. σήμερα που αρχίζει το ακαδ. έτος 2023-24 είναι στο 6 έτος σπουδών και εφόσον έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, έχουν τη δυνατότητα με αίτηση, που καταθέτουν στη γραμματεία του Τμήματος στο οποίο εντάσσονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με την παράγραφο 2, να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος Πανεπιστημίου και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Από το επόμενο ακαδ. έτος 2024-25, δεν θα υπάρχει εγγεγραμμένος/η φοιτητής/τρια στο πρόγραμμα του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου που να είναι στο 6 έτος σπουδών του/της και κάτω – θα είναι όλοι/ες πάνω από το 6 έτος  και έως εκ τούτου δεν θα υπάρχει κανένας/ καμία φοιτητής/τρια που σύμφωνα με το Νόμο 4559/2018 να έχει το δικαίωμα να παρακολουθήσει επιπλέον μαθήματα από το ΠΕ πρόγραμμα σπουδών και να λάβει Πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Το Τμήμα και στο επόμενο έτος θα διδάσκει κανονικά όλα τα μαθήματα του ΠΕ Προγράμματος, αλλά από το επόμενο ακαδ. έτος (2024-25) κανένας/καμία  φοιτητής/τρια που είναι ακόμη εγγεγραμμένος/η στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου δεν θα μπορεί να τα παρακολουθήσει, και αυτό θα συμβεί όχι γιατί δεν το επιθυμεί το Τμήμα Νοσηλευτικής, αλλά γιατί σύμφωνα με τα παραπάνω δεν το επιτρέπει η νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Δρ. Στ. Μαντζούκας

en_USEN
Skip to content
Share via
Copy link
Powered by Social Snap