κ. Ιωάννης Ζαρίδης

Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό
Email: gzaridis@teiep.gr
Τηλέφωνο: +30 2651050773

Συνέδρια με σύστημα κριτών:

  1. 1)  .Π. ΥΦΑΝΤΗ, Κ. ΖΗΣΗΣ, Γ. ΜΑΝΟΣ, Χ., Ι ΖΑΡΙΔΗΣ, ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ, Ε.

    ΛΕΝΕΤΗ: «Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός των αιθέριων ελαίων τεσσάρων αρωματικών φυτών της οικογένειας lamiaceae στη Νοτιοδυτική Ήπειρο». Πρακτικά 23ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο ΕΕΕΟ, Χανιά, 2007.

  2. 2)  Κ.ΖΗΣΗΣ, Γ. ΜΑΝΟΣ, Ε. ΛΕΝΕΤΗ, Ι ΖΑΡΙΔΗΣ, Π. ΥΦΑΝΤΗ, Χ. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ: «Μελέτη των κύριων τεχνολογικών στοιχειών τριών αυτοφυών αρωματικών φυτών της οικογένειας lamiaceae σε διάφορα οικολογικά περιβάλλοντα της Ηπείρου» 23ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο ΕΕΕΟ, Χανιά, 2007.

  3. 3)  .Ε. ΛΕΝΕΤΗ, Α. ΠΡΕΖΑΣ, Σ. ΜΑΝΟΣ, Κ. ΖΗΣΗΣ, Π. ΥΦΑΝΤΗ, Ι ΖΑΡΙΔΗΣ, Γ. ΜΑΝΟΣ: «Προσαρμοστικότητας συμβατικής και βιολογικής καλλιέργειας ηλίανθου για παραγωγή βιοκαυσίμων στη Δυτική Ελλάδα», 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Νάουσα, 2008.

  4. 4)  Χ. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ, Α. ΜΠΕΤΣΗ, Ε ΒΑΣΔΕΚΗΣ, Ι ΖΑΡΙΔΗΣ, Σ ΡΑΜΠΑΚΟΥΣΗΣ «Μελέτη της συσσώρευσης νιτρικών σε φύλλα μαρουλιού καλλιεργούμενα στο έδαφος σε συνδυασμό με την εφαρμογή τριών Θειικών λιπασμάτων» 23ο συνέδριο ΕΕ.Ε.Ο., Χανιά, 2007

  5. 5)  Δ ΚΥΡΚΑΣ, Ν ΜΑΤΖΟΣ, Α ΚΑΡΡΑΣ, Π ΜΠΑΙΡΑΜΗ, Μ ΚΟΣΜΕΝΤΑΤΟΥ, Ι ΖΑΡΙΔΗΣ «Συγκριτική Αξιολόγηση τριών αδρανών υποστρωμάτων σε υδροπονικές καλλιέργειες αντίρρινου και ηλίανθου για παραγωγή δρεπτών ανθέων».23ο συνέδριο ΕΕ.Ε.Ο., Χανιά, 2007

  6. 6)  Ι ΚΑΓΚΑΛΟΥ, Π ΜΠΕΖΑ, Ι ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Ι ΤΖΟΒΕΝΗΣ, Γ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Ι ΖΑΡΙΔΗΣ, Δ ΡΙΖΟΣ, «Assessing v.ampioting elements for the WFD eblemetetion in the Mediterranean ecoregior.. the case studing maliakos gulf gr»

en_USEN
Skip to content
Share via
Copy link
Powered by Social Snap