Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προχωρά στην καταγραφή/ αναζήτηση των καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται στα επιμέρους Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ώστε να προχωρήσει στο σχεδιασμό και υλοποίηση σχετικών υποστηρικτικών δράσεων.

Έχεις κάποια καινοτόμα ιδέα?

Έχεις παράξει καινοτόμα ερευνητικά αποτελέσματα που θέλεις να αναπτύξεις και να αξιοποιήσεις περαιτέρω?

Θέλεις να εξερευνήσεις την ανάπτυξη και αξιοποίηση αυτών των αποτελεσμάτων ή της επιχειρηματικής σου ιδέας?

Θέλεις να στελεχώσεις την ομάδα σου με νέα μέλη?

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μπορεί να σε υποστηρίξει για να αναδείξεις την έρευνά σου και τις καινοτόμες ιδέες σου!

Συμπλήρωσε τη ηλεκτρονική φόρμα εδώ και το ταξίδι της επιχειρηματικότητας ξεκινά εδώ! Θα έρθουμε σύντομα σε επαφή μαζί σας!

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία για τις δράσεις της ΜΟΚΕ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

University of Ioannina

τηλ.: 2651007523

email: moke@uoi.gr

Η ΜΟΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» («Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων», MIS 5154699).

moke.ac.uoi.gr

en_USEN
Skip to content
Share via
Copy link
Powered by Social Snap