Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και για την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας, οι φοιτητές/τριες Α΄εξαμήνου θα πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες. Σε περίπτωση που προκύψει σφάλμα κατά την ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού οι φοιτητές /τριες θα πρέπει να αποστείλουν e-mail στη Γραμματεία του Τμήματος: gramnursing@uoi.gr με τα στοιχεία τους και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.

en_USEN
Skip to content
Share via
Copy link
Powered by Social Snap