.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΒΟΛΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Για τη συμμετοχή των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Κλινική Εκπαίδευση (Νοσοκομείο και Δομές Υγείας) απαιτούνται, είτε:

  • Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (3 δόσεις – πλήρης εμβολιασμός)

είτε

  • Βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) και βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298), κοινής απόφασης των Υπουργείων Υγείας και Επικρατείας ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας (τελευταίου εξαμήνου).

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο link https://nursing.uoi.gr/10088-2/ είναι απαραίτητο να ανεβάσετε το πιστοποιητικό σας μέχρι και 17/11/2022.

Επιπρόσθετα οι φοιτητές – εκτός των παραπάνω – θα πρέπει να προσκομίζουν αρνητικό Rapid Test της προηγούμενης ημέρας της Κλινικής Άσκησης, κάθε εβδομάδα.

.

Η Πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής

Μαίρη Γκούβα

Καθηγήτρια Ψυχολογίας Ασθενών & Οικογενειών

Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας

University of Ioannina

en_USEN
Skip to content
Share via
Copy link
Powered by Social Snap