Οι φοιτητές που ασκούνται στο Κέντρο Ημέρας Άνοιας θα
προσέρχονται από 6/12/22 και μετά 11.00 π.μ. αντί για 10.00 π.μ. που
πηγαίνανε.
Επιπρόσθετα όλοι οι φοιτητές που πραγματοποιούν την εξάσκησή τους
στο Κέντρο Ημέρας Άνοιας και εκείνοι που ασκούνται μέχρι τα
Χριστούγεννα αλλά και εκείνοι που θα ασκηθούν στο φορέα μετά τα
Χριστούγεννα θα πρέπει την Παρασκευή 16/12/22 να προσέλθουν στο
φορέα υποχρεωτικά 10.30 το πρωί. Ο φορέας θα υλοποιήσει
εκπαιδευτικό πρόγραμμα ειδικά για τους φοιτητές.
Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αφορά τους φοιτητές που με αριθμό
μητρώου 1634, 1570, 1816, 1705, 1521, 1648,1619 και ο φοιτητής με
αριθμό 1412 εφόσον έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό του.

en_USEN
Skip to content
Share via
Copy link
Powered by Social Snap