Φιλοσοφία του Τμήματος Νοσηλευτικής

Η βασική φιλοσοφία του Τμήματος Νοσηλευτικής και η γενική δομή του προγράμματος σπουδών των οκτώ εξαμήνων είναι ο προσανατολισμός των φοιτητών στις ανάγκες και τη φροντίδα του υγιούς ατόμου, στις ανάγκες και φροντίδα ατόμων με προβλήματα σε θέματα υγείας και ολοκληρώνει με την ετοιμασία του φοιτητή, ώστε να είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες υγείας των ανθρώπων (αρρώστων και υγιών) τόσο στο πρωτοβάθμιο επίπεδο, όσο και στο δευτεροβάθμιο/ τριτοβάθμιο επίπεδο. Επειδή η Νοσηλευτική από τη φύση της απαιτεί τόσο θεωρητική κατάρτιση όσο και εργαστηριακή/ κλινική επιδεξιότητα, οι ώρες του εκπαιδευτικού προγράμματος καταρτίζεται από ένα σύνολο από θεωρητικά, κλινικά και εργαστηριακά μαθήματα.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος Σπουδών του τμήματος Νοσηλευτικής βασίστηκαν και αναπτυχθήκαν:
  • Στις κατευθύνσεις του ΠΟΥ (WHO) που προβλέπει την ετοιμασία σε βασικό επίπεδο των Νοσηλευτών με γενικές, βασικές γνώσεις, ώστε να μπορούν να εργαστούν αποτελεσματικά τόσο στο Νοσοκομείο, όσο και στην Κοινότητα.
  • Στις οδηγίες και κατευθύνσεις της ΕΕ, οι οποίες συμβαδίζουν με τον ΠΟΥ (σημειώνεται ότι υπάρχουν ειδικές Τομεακές οδηγίες για την Νοσηλευτική στην ΕΕ). Επίσης, στις οδηγίες και συστάσεις της Συμβουλευτικής επιτροπής για την εκπαίδευση των Νοσηλευτών στην ΕΕ (ACTN) που καθορίζουν το περιεχόμενο του νοσηλευτικού προγράμματος τόσο της θεωρητικής όσο και της κλινικής εκπαίδευσης των νοσηλευτών στις χώρες της Ευρώπης. Επιπλέον, οδηγίες που ελήφθησαν υπόψη ήταν αυτές τον Διεθνή Σύνδεσμο Νοσηλευτών (ICN) και την Μόνιμη Επιτροπή Νοσηλευτών στην Ε.Ε. (PCN).
  • Διατηρώντας τις αρχές του ΠΟΥ, της ΕΕ και του ICN σχετικά με το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών προσαρμόσαμε τα στοιχεία εκείνα που αξιολογήθηκαν χρήσιμα, σχετικά, μεταφερόμενα και πραγματοποιήσιμο στην Ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, όπως για παράδειγμα την ενίσχυση της διδασκαλίας των Νοσηλευτικών Θεωριών, την ενίσχυση της διδασκαλίας των Μεθόδων Έρευνας και την καλύτερη σύνδεση της θεωρίας και πράξης. Τα παραπάνω στοιχεία αποτέλεσμα της έρευνας του Τμήματος οδήγηση στη συστηματική εργασία από το 2009 και εντεύθεν για την αναμόρφωση και διεθνοποίηση του προγράμματος σπουδών.
en_USEN
Skip to content
Share via
Copy link
Powered by Social Snap