Δρ. Στέφανος Μαντζούκας

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email: smantzoukas@uoi.gr 

Τηλέφωνο: +30 2651050787

Ωρες υποδοχής φοιτητών: Τετάρτη 14:00 – 16:00 & Παρασκευή 15:00 – 17:00

Η προσωπική ιστοσελίδα το Στέφανου Μαντζούκα είναι:

https://stefmantzoukas.wixsite.com/website

1. Ακαδημαϊκός Συντονιστής (Academic Coordinator) στο Διεθνές Νοσηλευτικό Σύνδεσμο Florence
Network
2. Συν-διοργάνωση του 1 ου Διεθνούς Θερινού Σχολείου σε σύμπραξη με το University College Cork,
Ιρλανδίας με τίτλο «Από-ιατρικοποίηση της Φροντίδας Υγείας: Κριτικές και Κοινωνικές Προοπτικές» - 09-
12 Ιουλίου 2013
3. Συν-διοργάνωση του 2 ου Διεθνούς Θερινού Σχολείου σε σύμπραξη με το University College Cork,
Ιρλανδίας με τίτλο «Κατασκευάζοντας Αποδείξεις για Καινοτόμες Πρακτικές στην Υγεία και Κοινωνική
Φροντίδα: Κριτικές Προοπτικές» - 07-10 Ιουλίου 2014
4. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του ετήσιου Πανελλήνιου & Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου της
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος

5. Μέλος της Μονάδας Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
6. Μέλος της ΟΜΕΑ του Τμήματος Νοσηλευτικής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
6. Τμηματικός Υπεύθυνος Erasmus

elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Share via
Copy link
Powered by Social Snap