Πρόγραμμα Σπουδών

Κάνετε κλικ εδώ για να δείτε αναλυτικά το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής

Α' Εξάμηνο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
NUR1010
3
2
-
5
11
6.6
NUR1020
3
2
-
5
11
6.6
NUR1030
2
5
1
8
12
7.2
NUR1041
3
-
1
4
10
6
NUR1051
2
-
-
2
6
3.6
ΣΥΝΟΛΟ
13
9
2
24
50
30

Β' Εξάμηνο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
NUR2010
2
2
-
4
8
4.8
NUR2020
2
2
-
4
8
4.8
NUR2030
3
4
2
9
15
9
NUR2041
3
-
1
4
10
6
NUR2051
3
-
-
3
9
5.4
ΣΥΝΟΛΟ
13
9
2
24
50
30

Γ' Εξάμηνο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
NUR3011
2
-
1
3
7
4.2
NUR3020
3
4
1
8
14
8.4
NUR3031
2
-
2
4
8
4.8
NUR3041
2
-
1
3
7
4.2
NUR3051
2
-
2
4
8
4.8
NUR3061
2
-
-
2
6
3.6
ΣΥΝΟΛΟ
13
4
7
24
50
30

Δ' Εξάμηνο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
NUR4011
3
-
-
3
9
5.4
NUR4021
3
-
1
4
10
6
NUR4030
3
7
-
10
16
9.6
NUR4041
2
-
1
3
7
4.2
NUR4051
2
-
2
4
8
4.8
ΣΥΝΟΛΟ
13
7
4
24
50
30

Ε' Εξάμηνο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
NUR5011
3
-
2
5
11
6.6
NUR5020
3
7
-
10
16
9.6
NUR5031
3
-
-
3
9
5.4
NUR5041
2
-
2
4
8
4.8

Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό – προσφέρονται 2 και επιλέγεται 1

NUR5051
2
-
-
2
6
3.6
NUR5061
2
-
-
2
6
3.6
ΣΥΝΟΛΟ
13
4
7
24
50
30

ΣΤ' Εξάμηνο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
NUR6011
2
-
2
4
8
4.8
NUR6020
3
4
-
7
13
7.8
NUR6031
2
-
2
4
8
4.8
NUR6041
2
-
2
4
8
4.8
NUR6051
2
-
1
3
7
4.2

Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό – προσφέρονται 2 και επιλέγεται 1

NUR6061
2
-
-
2
6
3.6
NUR6071
2
-
-
2
6
3.6
ΣΥΝΟΛΟ
13
7
4
24
50
30

Ζ' Εξάμηνο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
NUR7010
2
4
-
6
10
6
NUR7020
3
4
-
7
13
7.8
NUR7031
2
-
1
3
7
4.2
NUR7041
2
-
2
4
8
4.8
NUR7051
2
-
-
2
6
3.6

Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό – προσφέρονται 2 και επιλέγεται 1

NUR7061
2
-
-
2
6
3.6
NUR7071
2
-
-
2
6
3.6
ΣΥΝΟΛΟ
13
8
3
24
50
30

Η' Εξάμηνο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
NUR8011
-
-
-
-
-
10
NUR8022
-
-
-
-
-
20
ΣΥΝΟΛΟ
-
-
-
-
-
30
elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Share via
Copy link
Powered by Social Snap