Ανθρώπινο Δυναμικό

Διδακτικό & Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)

Δρ. Γκούβα Μαίρη


Καθηγήτρια
Πρόεδρος Τμήματος

+30 2651050762 gouva@uoi.gr

Δανέλλα ΜαρίαΛέκτορας

+30 2651050776 danella@uoi.gr

Δρ. Δραγκιώτη Ελένη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

+30 2651050776 dragioti@uoi.gr

Δρ. Κουράκος Μιχαήλ


Επίκουρος Καθηγητής

+30 2651050776 mkourakos@uoi.gr

Δρ. Κωνσταντή Ζωή

Επίκουρος Καθηγήτρια

+30 2651050773 zkonstanti@uoi.gr

Δρ. Λαΐου Ελπινίκη


Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

+30 2651050775 elaiou@uoi.gr

Δρ. Μαντζούκας Στέφανος

Αναπληρωτής Καθηγητής

+30 2651050787 smantzoukas@uoi.gr

Μπακάρα - Νίκου Θεοδώρα


Λέκτορας

+30 2651050776 doranikou@uoi.gr

Δρ. Ρίζος Ευάγγελος

Αναπληρωτης Καθηγητής

+30 2651050772 @uoi.gr

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

Δρ. Κακαϊδη Βαρβάρα


Νοσηλεύτρια - ΕΔΙΠ

+30 2651050775 vkakaido@uoi.gr

Δρ. Παπαγιαννοπούλου Ευρυδίκη

Νοσηλεύτρια - ΕΔΙΠ

+30 2651050761 epapagian@uoi.gr

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)

Ζαρίδης Ιωάννης

Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό

+30 2651050773 gzaridis@teiep.gr

Ματσούλη Λευκοθέα

Νοσηλεύτρια - Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό

+30 2651050761 matsouli@uoi.gr

Διοικητικό Προσωπικό

Κροκίδη Φανούλα

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας

+30 2651050771 fanoula@uoi.gr

Εντεταλμένοι Λέκτορες/ Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

Δρ. Κονταργύρης Ευάγγελος

Ακαδημαϊκός Υπότροφος

+30 2651050776 vkontargiris@uoi.gr

Δρ. Πάσχου Αθηνά


Ακαδημαϊκός Υπότροφος

+30 2651050776 athipasc@uoi.gr

Δήμου Κωνσταντίνα

Ακαδημαϊκός Υπότροφος

+30 6947620834 dimou@uoi.gr

Μπατιρίδου Αγάπη


Ακαδημαϊκός Υπότροφος

+30 69 516 219 50 batiridou@uoi.gr

Πάκου Βαρβάρα


Ακαδημαϊκός Υπότροφος

+30 6974610163
varvarapak@uoi.gr

Συνεργάτες

Καλαντζή Καλλιρρόη

Συνεργάτης

+30 6947073635
loreta.kalantzi@gmail.com
elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Share via
Copy link
Powered by Social Snap