Ανθρώπινο Δυναμικό

Διδακτικό & Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)

Δρ. Γκούβα ΜαίρηΚαθηγήτρια

+30 2651050762 gouva@uoi.gr

Δανέλλα ΜαρίαΛέκτορας

+30 2651050776 danella@uoi.gr

Δρ. Δραγκιώτη Έλενα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

+30 26510..... dragioti@uoi.gr

Δρ. Ζαγοριανάκου Νεκταρία

Επίκουρος Καθηγήτρια

+30 2651 ................@uoi.gr

Δρ. Καλαντζή Καλλιρρόη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

+30 2651050776
kalkalantzi@uoi.gr

Δρ. Κουράκος Μιχαήλ


Επίκουρος Καθηγητής

+30 2651050776 mkourakos@uoi.gr

Δρ. Κωνσταντή Ζωή

Επίκουρος Καθηγήτρια

+30 2651050773 zkonstanti@uoi.gr

Δρ. Λαΐου Ελπινίκη


Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

+30 2651050775 elaiou@uoi.gr

Δρ. Μαντζούκας Στέφανος

Καθηγητής
Πρόεδρος Τμήματος
+30 2651050787 (προσωρινά δεν λειτουργεί) smantzoukas@uoi.gr

Μπακάρα - Νίκου Θεοδώρα


Λέκτορας

+30 2651050776 doranikou@uoi.gr

Δρ. Ρίζος Ευάγγελος

Αναπληρωτης Καθηγητής

+30 2651050772 vagrizos@uoi.gr

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

Δρ. Κακαϊδη Βαρβάρα


Νοσηλεύτρια - ΕΔΙΠ

+30 2651050775 vkakaido@uoi.gr

Δρ. Παπαγιαννοπούλου Ευρυδίκη

Νοσηλεύτρια - ΕΔΙΠ

+30 2651050761 epapagian@uoi.gr

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)

Ζαρίδης Ιωάννης

Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό


+30 2651050773 gzaridis@teiep.gr

Ματσούλη Λευκοθέα

Νοσηλεύτρια - Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό

+30 2651050761 matsouli@uoi.gr

Διοικητικό Προσωπικό

Κροκίδη Φανούλα

Προϊσταμένη Γραμματείας

+30 2651050771 fanoula@uoi.gr

......

Γραμματεία


+30 2651050713 .......@uoi.gr

Εντεταλμένοι Διδάσκοντες/ Διδάσκοντες με Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπείριας

Δρ. Κονταργύρης Ευάγγελος

Εντεταλμένος Διδάσκων

+30 2651050776 vkontargiris@uoi.gr

Δρ. Πάσχου Αθηνά


Εντεταλμένος Διδάσκων

+30 2651050776 athipasc@uoi.gr

Δρ. Ευαγγελία Τσάβου

Απόκτηση Διδακτικής Εμπειρίας

+30 6948648666
e.tsavou@uoi.gr

Δρ. Λιανού Αικατερίνη

Απόκτηση Διδακτικής Εμπειρίας

+30 6932932765
lianoynikoletta@yahoo.gr
elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Share via
Copy link
Powered by Social Snap