Έναρξη αιτήσεων για (Δ)ΠΜΣ Νοσηλευτική Φροντίδας Ενηλίκων

Το Τμήμα Νοσηλευτικής σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής συν-διοργανώνει Δια-τμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων […]

elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο