Οδηγός Erasmus / Έγγραφα Επιστροφής

Παρακαλώ διαβάστε με προσοχή τον παρακάτω Οδηγό Προγράμματος Erasmus+ που εμπεριέχει χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με τις διαδικασίες, τη φιλοσοφία του Erasmus και τις απαιτήσεις του Προγράμματος. Επίσης, παρακάτω θα βρείτε σχετικά έγγραφα που πρέπει να συμπληρώσετε κατά την έναρξη και ολοκλήρωση της ανταλλαγής σας στο Ίδρυμα Υποδοχής.

Οδηγός Προγράμματος Erasmus+

Certification of Arrival

Πρέπει να συμπληρωθεί, να υπογραφεί και να αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email] στην Τμηματική Υπεύθυνη Erasmus και με κοινοποίηση στο γραφείο Erasmus την πρώτη εβδομάδα που θα φτάσετε

Έγγραφα που χρειάζεται να έχετε κατά την επιστροφή σας

Certificate of Stay

Πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί από τον/την Τμηματικό Υπεύθυνο/η Erasmus στο Ίδρυμα Υποδοχής την τελευταία εβδομάδα, πριν φύγετε από το Ίδρυμα Υποδοχής

Section after the mobility

Πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί από τον/την Τμηματικό Υπεύθυνο/η Erasmus στο Ίδρυμα Υποδοχής την τελευταία εβδομάδα πριν φύγετε από το Ίδρυμα Υποδοχής

Αναλυτική Βαθμολογία (Transcript of Records) από το Ίδρυμα Υποδοχής

Καλά είναι να την πάρετε από το Ίδρυμα Υποδοχής πριν φύγετε, ειδάλλως θα πρέπει να σταλεί ταχυδρομικώς που σημαίνει ότι μπορεί να καθυστερήσουν να περαστούν οι βαθμοί σας
elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Share via
Copy link
Powered by Social Snap