Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι η συμπληρωματική Προκήρυξη για το Σχέδιο 2022Erasmus+ πρόκειται να δημοσιευθεί στις 15 Φεβρουαρίου 2023 (ενώ θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 03/03/2023).

Η προκήρυξη θα αφορά μόνο κινητικότητες

για Πρακτική Άσκηση μεταξύ 01/05/2023 έως 31/07/2024

και θα δημοσιευθεί στον σύνδεσμο https://piro.uoi.gr/erasmus/22/hrisima-eggrafa

Η υποβολή φακέλου υποψηφιότητας θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά, από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές.

Πριν την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν πολύ προσεκτικά

(i) το κείμενο με τους ‘Γενικούς Όρους και Κανόνες – Παράρτημα της Προκήρυξης’, καθώς και

(ii) την ‘Προκήρυξη’,

στον σύνδεσμο https://piro.uoi.gr/erasmus/22/hrisima-eggrafa

τα οποία θα επικαιροποιηθούν πριν τη δημοσίευση της νέας συμπληρωματικής Προκήρυξης.
Για να υποβάλει ένας φοιτητής φάκελο υποψηφιότητας για κινητικότητα με σκοπό την Πρακτική Άσκηση, θα πρέπει

–         να διατηρεί την φοιτητική του ιδιότητα (στην συνέχεια μπορεί να μετακινηθεί ως πρόσφατα απόφοιτος),

–         να έχειιδρυματικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δηλαδή οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν ενεργοποιήσει e-mail της μορφής username@uoi.gr, όπου username είναι το όνομα χρήστη και password ο κωδικός πρόσβασης που έχουν στο φοιτητολόγιο (cronos), – αιτήσεις που υποβάλλονται με μη ιδρυματική ηλεκτρονική διεύθυνση (π.χ gmail κ.α.) θα απορρίπονται αυτόματα χωρίς να ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος,

–         να έχει συμφωνήσει με έναν φορέα υποδοχής στις επιλέξιμες χώρες και να έχει λάβει ηλεκτρονικά το ‘Letter of Acceptance’,

–         να υποβάλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα/δικαιολογητικά που απαιτούνται (Ηλεκτρονική Αίτηση, Letter of Acceptance, Επιστολή – στην ελληνική γλώσσα – Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς το Τμήμα προέλευσης, Βεβαιώσεις Αναλυτικής Βαθμολογίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, Πιστοποιητικά Ξένων Γλωσσών, Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Βιογραφικό Σημείωμα).

Επιπροσθέτως, η Δ/νση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων ανακοινώνει την πραγματοποιήση Ενημερωτικής Συνάντησης – Παρουσίασης (Info-Day) για το πρόγραμμα Erasmus+,

την Τετάρτη, 11/01/2023 και ώρα 12.00-14.00, στην Αίθουσα Τελετών ‘Γ. Μυλωνάς’,

και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φοιτητές να την παρακολουθήσουν διά ζώσης

(σημειώνεται ότι η συνάντηση δεν θα επαναληθφεί και δεν θα μεταδοθεί εξ’αποστάσεως).

Από τη
Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Share via
Copy link
Powered by Social Snap