ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν του με αριθμ.πρωτ.:136973/Ζ1/04.11.2022 εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, διαβιβάστηκαν στις Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων, οι ονομαστικοί πίνακες των αιτούντων μετεγγραφή/μετακίνηση για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, όπως αυτοί κυρώθηκαν με την με αριθμ.:134973/Ζ1/01.11.2022 Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ., με την επιφύλαξη του ελέγχου των δικαιολογητικών, τα οποία οι αιτούντες δεσμεύτηκαν στην αίτησή τους να προσκομίσουν, προκειμένου να ελεγχθούν στα Τμήματα/Σχολές υποδοχής.

 Ως εκ τούτου, οι επιτυχόντες μετεγγραφή/μετακίνηση στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καλούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή να  αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος,( ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή), κατά το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 07.11.2022 μέχρι και Δευτέρα 14.11.2022,τα δικαιολογητικά τα οποία δεσμεύτηκαν στην αίτησή τους, προκειμένου να ελεγχθούν από το Τμήμα υποδοχής.

Από τη Γραμματεία

του Τμήματος Νοσηλευτικής

*ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ Β΄

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

4ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ

Τ.Κ. 45500, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Share via
Copy link
Powered by Social Snap