• Έναρξη προγράμματος: 16 Οκτωβρίου 2023
• Λήξη προγράμματος: 17 Μαΐου 2024
• Ώρες επιμόρφωσης: 400 (13.3 ECTS)
• Διάρκεια: 7 μήνες
• Μέθοδος υλοποίησης: Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (με βιντεοδιαλέξεις)
• Επιστημονικά υπεύθυνη: Ζωίτσα Κωνσταντή, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήματος Νοσηλευτικής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
• Ακαδημαϊκά υπεύθυνη: Μαίρη Γκούβα, Καθηγήτρια Ψυχολογίας, Τμήματος Νοσηλευτικής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
• Έναρξη εγγραφών: 18 Σεπτεμβρίου 2023
• Λήξη εγγραφών: 15 Οκτωβρίου 2023
• Κόστος συμμετοχής: 250 ευρώ (€) – παρέχονται εκπτωτικές κατηγορίες/ καταβολή του κόστους σε 2 δόσεις
• Link φόρμας υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα: https://forms.gle/DznNDUfvgsDkWPx59

Ξεκινά στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το νέο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: «Πρώτες βοήθειες στην κοινότητα».
Το πρόγραμμα υλοποιείται με βιντεοδιαλέξεις (MOOCs) σε μία καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης με διαδραστικό περιεχόμενο (βιντεοδιαλέξεις, quiz, δραστηριότητες, λειτουργία forum, σημειώσεις κ.ά.). Περιλαμβάνει 400 ώρες επιμόρφωσης και διαρκεί 7 μήνες.
• Αποκλειστικά διαδικτυακή εξ αποστάσεως διδασκαλία
• Αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και μοριοδοτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σκοπός του προγράμματος:
Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή βασικού επιπέδου γνώσεων πρώτων βοηθειών σε όλους. Μετά το πέρας του προγράμματος οι επιμορφούμενοι/ες αναμένεται να έχουν αποκτήσει εκείνες τις γνώσεις, δεξιότητες και τεχνικές που θα συμβάλλουν στην έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα περιστατικών και καταστάσεων που είτε απειλούν άμεσα τη ζωή του θύματος (π.χ. καρδιακή ανακοπή, πνιγμονή, σοβαρή αιμορραγία, ΣΟΚ κ.α.) είτε κρίνεται απαραίτητη η διαχείριση τους για την αποφυγή επιδείνωσης μέχρι να παρασχεθεί ιατρική βοήθεια (π.χ. επιληπτική κρίση, ξένο σώμα στην μύτη, δήγμα σκορπιού, κρίση πανικού κ.λπ.).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
Σε κάθε ενδιαφερόμενο (κάτοχο Απολυτηρίου Λυκείου).
Ενδεικτικά, το πρόγραμμα απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες ενδιαφερομένων:
1. Αποφοίτους ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
2. Φοιτητές/τριες ΑΕΙ που ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν στο αντικείμενο των Πρώτων βοηθειών και ταυτόχρονα να ¨χτίσουν¨ το βιογραφικό τους. Ξεκινάμε τώρα για να είμαστε ένα βήμα μπροστά.
3. Εκπαιδευτικούς (μόνιμοι – αναπληρωτές), στελέχη εκπαίδευσης, οι οποίοι μοριοδοτούνται ως εξής:
• Διορισμό μόνιμων/αναπληρωτών με το σύστημα του ΑΣΕΠ, ως Εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης με δύο (2) μονάδες (N. 4589/2019 άρθρο 57)
• Διορισμό μόνιμων/αναπληρωτών με το σύστημα του ΑΣΕΠ, ως Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής με δύο (2) μονάδες (N. 4589/2019 άρθρο 58, παρ. 1)
• Διορισμό μόνιμων/ αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού με το σύστημα του ΑΣΕΠ με δύο (2) μονάδες (N. 4589/2019 άρθρο 60)
• Προσλήψεις εκπαιδευτικών των κατηγοριών TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) (10) μονάδες (ΦΕΚ 1088/τ.Β/ 02-04-2019)
• Υποψήφιοι για θέσεις στελεχών εκπαίδευσης: Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό που αξιολογούνται για θέση στελεχών εκπαίδευσης, μοριοδοτούνται με (1) μονάδα (Ν.4823/2021, άρθρο 33)
4. Εκπαιδευτές Ενηλίκων
• Μοριοδότηση σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων σε προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (2) μονάδες( ΦΕΚ 3393/τ. Β/13-08-2020)
5. Προπονητές
• Σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4809/2021 έχει θεσπιστεί να συμπεριλαμβάνεται, υποχρεωτικά, στα δικαιολογητικά της άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή, για πρώτη φορά και το “δίπλωμα εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών”, αναγνωρισμένο από πιστοποιημένο εκπαιδευτικό οργανισμό.
6. Εργαζόμενους/ες στη διοίκηση και Υπεύθυνους Ανθρώπινου Δυναμικού εταιριών, Εργαζόμενους/ες σε Δήμους, ΜΚΟ, Οργανισμούς, Ιδρύματα, Νοσοκομεία, Σώματα Ασφαλείας κ.ά Εργαζόμενους/ες & Εθελοντές με ευάλωτες ομάδες
• Σύμφωνα με τον Νόμο ΥΠ” ΑΡΙΘ. 3850 της 28.05.2010 άρθρο 76 παρ. 7 του Συντάγματος της Ελλάδος και του «ΚΩΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» και σύμφωνα με το άρθρο 45 του παρόντος νόμου: Όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού αλλά και του δημοσίου τομέα θα πρέπει να παρακολουθούν σεμινάρια εκπαίδευσης καθώς και να ενημερώνονται τακτικά για θέματα σχετικά με την Παροχή Πρώτων Βοηθειών.

Διδακτικές Ενότητες & Διδάσκοντες
• 1η ενότητα: Εισαγωγικά
Διδάσκουσα: Ελπινίκη Λαΐου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
2η ενότητα: Πρώτες βοήθειες σε αιμορραγία-SHOCK
Διδάσκων: Ευάγγελος Ρίζος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• 3η ενότητα: Πρώτες βοήθειες σε εγκαύματα
Διδάσκουσα: Βαρβάρα Κακαϊδη, ΕΔΙΠ, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• 4η ενότητα: Πρώτες βοήθειες σε πνιγμό-πνιγμονή
Διδάσκουσα: Βαρβάρα Κακαϊδη, ΕΔΙΠ, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• 5η ενότητα: Πρώτες σε δηλητηρίαση
Διδάσκουσα: Ζωή Κωνσταντή, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• 6η ενότητα: Πρώτες βοήθειες σε δήγματα
Διδάσκουσα: Ζωή Κωνσταντή, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• 7η ενότητα: Πρώτες βοήθειες σε αλλεργία
Διδάσκουσα: Ευρυδίκη Παπαγιαννοπούλου, ΕΔΙΠ, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• 8η ενότητα: Πρώτες βοήθειες σε κακώσεις οστών
Διδάσκων: Αβραάμ Πλούμης, Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• 9η ενότητα: Πρώτες βοήθειες σε τραύματα
Διδάσκουσα: Ευρυδίκη Παπαγιαννοπούλου, ΕΔΙΠ, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• 10η ενότητα: Πρώτες βοήθειες σε λιποθυμία-καρδιακή ανακοπή
Διδάσκουσα: Θεοδώρα Μπακάρα, Λέκτορας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• 11η ενότητα: Πρώτες βοήθειες σε σακχαρώδη διαβήτη
Διδάσκων: Ευάγγελος Ρίζος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• 12η ενότητα: Πρώτες βοήθειες σε επιληψία
Διδάσκουσα: Σοφία Μαρκούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• 13η ενότητα: Πρώτες βοήθειες σε ΑΕΕ
Διδάσκουσα: Σοφία Μαρκούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• 14η ενότητα: Πρώτες βοήθειες στην Ψυχική Υγεία
Διδάσκουσες: Μαίρη Γκούβα, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Έλενα Δραγκιώτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων

Οδηγός Σπουδών
Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Σπουδών.
Για να κατεβάσετε τον Οδηγό Σπουδών, πατήστε ΕΔΩ

Εγγραφές
Οι εγγραφές και η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της σελίδας: https://coursity.gr/courses/course-v1:UOI+FirstAid+2023_T1/about


Επισκεφτείτε την καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης και εγγραφείτε τώρα στο www.coursity.gr

elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Share via
Copy link
Powered by Social Snap