1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Νοσηλευτικής – Συνάντηση ενημέρωσης

Την Πέμπτη 27/10/22, στις 10:30πμ, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 1.2 του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ενημέρωση σχετικά με το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Νοσηλευτικής, ώστε να δοθούν οδηγίες σε όσους φοιτητές επιθυμούν να συμμετάσχουν και να επιλυθούν πιθανές απορίες. Ταυτοχρόνως, θα πραγματοποιηθεί σύνδεση και στο Μs Τeams μέσω του παρακάτω συνδέσμου για όσους ενδιαφερόμενους δεν μπορούν να προσέλθουν στο Τμήμα για να συμμετάσχουν δια ζώσης.

Link :

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3awCPmp0RS6QSe7lRN7KuTYFuc7Be0yXFOprptcbvFFbQ1%40thread.tacv2/1666703426951?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%22ce60dbc5-ef4b-4cca-87f5-753f9fb4d173%22%7d

Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνάντηση ενημέρωσης καλούνται την Πέμπτη στις 10:30πμ να χρησιμοποιήσουν τον παραπάνω σύνδεσμο ή να τον επικολλήσουν σε ένα πρόγραμμα περιήγησης.

Εκ μέρους της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου

elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Share via
Copy link
Powered by Social Snap