κ. Θεοδώρα Μπακάρα

Λέκτορας

Email: doranikou@uoi.gr

Τηλέφωνο:+30 2651050776

Ωρες υποδοχής φοιτητών: Δευτέρα 12:00 – 14:00 & Τετάρτη 12:00 – 14:00

Επαγγελματικός Τίτλος: Υπηρετών Λέκτορας στο Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Γνωστικό Αντικείμενο: Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική σε άτομα με χειρουργικές και παθολογικές ανάγκες

en_USEN
Skip to content
Share via
Copy link
Powered by Social Snap