Θέμα: « Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. ( τακτικού-αναπληρωματικού) στη Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για το χρονικό διάστημα από 01-12-2022 έως 01-12-2023»

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΣ 2022-2023

                                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κατόπιν του με αριθμ.πρωτ.:136973/Ζ1/04.11.2022 εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, διαβιβάστηκαν στις Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων, οι ονομαστικοί πίνακες […]

Θέμα: « Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. ( τακτικού-αναπληρωματικού) στη Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για το χρονικό διάστημα από 01-12-2022 έως 01-12-2023»

en_USEN
Skip to content