ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ E-MAIL

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και για την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας, […]

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων  για λήψη πτυχίου Π.Ε. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 5 του Νόμου 4559/2018 « […]

en_USEN
Skip to content