Νοσηλευτική Επιστήμη

Η Νοσηλευτική επιστήμη συνδυάζει γνώσεις και δεξιοτήτες που βασίζονται σε ερευνητικά δεδομένα και ερευνητικές αποδείξεις, ώστε να επιτυγχάνει επιστημονικά τεκμηριωμένη πράξη. Οι επιστήμονες Νοσηλευτές διαρκώς επικαιροποιούν τις γνώσεις τους μέσα από: 1) την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, όπως επιστημονικά Νοσηλευτικά περιοδικά και επιστημονικά Νοσηλευτικά βιβλία, 2) τη συμμετοχή τους σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, ημερίδες και σεμηνάρια, 3) τον αναστοχασμό πάνω στη νοσηλευτική πράξη, και 4) τη διαρκή εκπαίδευση σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και δια βίου εκπαίδευσης προγράμματα. Η ανάγκη για επικαιροποιήση και συνεχή εξέλιξη των νοσηλευτικών γνώσεων οφείλεται αφενός στην ανάγκη που υπάρχει από την αγορά για όλο και περισσότερο ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στο κοινωνικό σύνολο, και αφετέρου στην επιταγή από τους επιστημονικούς οργανισμούς (όπως η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, Royal College of Nursing, το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών – ICN κ.λπ.) που δημιουργούν οι ίδιοι οι νοσηλευτές για να προάγουν το επιστημονικό επάγγελμα της νοσηλευτικής και να προστατέψουν τους χρήστες υπηρεσιών υγείας.
elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Share via
Copy link
Powered by Social Snap