Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων  για λήψη πτυχίου Π.Ε.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 5 του Νόμου 4559/2018 « Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» και την με αριθμ. 1069/18-07-2019 Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά την οποία εγκρίθηκε η διαδικασία εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 5 του Νόμου 4559/2018, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες  οι οποίοι έχουν εξετασθεί επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου [35] υποχρεωτικά και [3] επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα, πραγματοποιήσαν την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση και έχουν παρουσιάσει την πτυχιακή τους εργασία , ολοκληρώνοντας τον πρώτο κύκλο σπουδών του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του (πρώην) Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, εφόσον επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα επιπλέον μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και να λάβουν πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης , καλούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ Β΄ – Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής   4ο χλμ Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αθηνών , Τ.Κ. 45500 Ιωάννινα  κατά το χρονικό διάστημα  από Δευτέρα 03/10/2022 έως και Παρασκευή 14/10/2022.

 *Στο φάκελο θα συμπεριληφθούν:

 1.ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ (η οποία επισυνάπτεται)

2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (χορηγείται από τον φορέα)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ:

1. ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022.

2. Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.

3. Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2022-2023.

elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Share via
Copy link
Powered by Social Snap