ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2022-2023

Στις Κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μπορούν να συμμετέχουν  απόφοιτοι ΙΕΚ που κατέχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμο τίτλο σε ποσοστό 1% επί του ετήσιου αριθμού των εισακτέων σπουδαστών του ακαδ. Έτους 2022-2023.

Δεκτοί γίνονται οι απόφοιτοι των παρακάτω ειδικοτήτων :

Ειδικότητες ΙΕΚ Ν. 4186/2013:

-Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους και οι εξετάσεις διενεργούνται από 1 έως 20 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου:

α)Αίτηση του ενδιαφερομένου.

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν και να συμπληρώσουν την αίτηση Α1 στο σύνδεσμο: https://www.uoi.gr/ekpaideysi/entypa-grammateion/.

β) Αντίγραφο Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμου τίτλου

γ) Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

Η κατάταξη των πτυχιούχων θα γίνει με εξετάσεις σε τρία (3) μαθήματα τα οποία είναι:

1) Εισαγωγή στη Νοσηλευτική –Νοσηλευτικές θεωρίες

2) Εισαγωγή στην Ψυχολογία

3) Νοσηλευτική Διεργασία

Η ύλη των παραπάνω μαθημάτων διαμορφώνεται σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών ( ΠΕ) και το περίγραμμα των μαθημάτων βρίσκεται στο παρακάτω Link :

https://nursing.uoi.gr/wp-content/uploads/2022/01/Perigramma_Spoudon_neo__June_2019.pdf

Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

en_USEN
Skip to content
Share via
Copy link
Powered by Social Snap