ΘΕΜΑ: Μετα-διδακτορικές υποτροφίες Marie Sklodowska-Curie μέσω του YπουργείουΈρευνας της Ρουμανίας.

ΘΕΜΑ: Μετα-διδακτορικές υποτροφίες Marie Sklodowska-Curie μέσω του YπουργείουΈρευνας της Ρουμανίας.Διά του παρόντος ανακοινώνεται, ότι οι μετα-διδακτορικές υποτροφίες Marie Sklodowska Curieπαρέχονται […]

elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο