ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΕ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-ΚΡΑΤΩΝ- ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με τις «Εγγραφές σε Πανεπιστήμια των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία  Αλλοδαπών–Αλλογενών αποφοίτων […]

ΘΕΜΑ: Μετα-διδακτορικές υποτροφίες Marie Sklodowska-Curie μέσω του YπουργείουΈρευνας της Ρουμανίας.

ΘΕΜΑ: Μετα-διδακτορικές υποτροφίες Marie Sklodowska-Curie μέσω του YπουργείουΈρευνας της Ρουμανίας.Διά του παρόντος ανακοινώνεται, ότι οι μετα-διδακτορικές υποτροφίες Marie Sklodowska Curieπαρέχονται […]

elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο