ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΣ 2022-2023

                                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κατόπιν του με αριθμ.πρωτ.:136973/Ζ1/04.11.2022 εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, διαβιβάστηκαν στις Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων, οι ονομαστικοί πίνακες […]

elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο