ΝΕΟ Ετήσιο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης 400 ωρών με τίτλο: «Πρώτες βοήθειες στην Κοινότητα»(Οκτώβριος 2023 – Μάιος 2024)

• Έναρξη προγράμματος: 16 Οκτωβρίου 2023• Λήξη προγράμματος: 17 Μαΐου 2024• Ώρες επιμόρφωσης: 400 (13.3 ECTS)• Διάρκεια: 7 μήνες• Μέθοδος […]

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 5 του Νόμου 4559/2018 « Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» […]

Ανακοίνωση για τις αιτήσεις Πρακτικής άσκησης

https://dasta.teiep.gr/index.php/anakinosis/1076-%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C-%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF-2023-2024

Αποτελέσματα εισαγωγής Αλλοδαπών – Αλλογενών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2023

Αποτελέσματα εισαγωγής Αλλοδαπών – Αλλογενών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2023 Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνονται τα ονόματα των […]

elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο